Miljöpolicy

Företagets målsättning är att hantera miljöfrågor som uppfyller kunders och andra intressenters krav och förväntningar. Detta skall ske som en naturlig del av vårt arbete genom att:

• Marknadsföra och sälja produkter som är säkra för avsedd användning, att tillverkningsprocessen är energieffektiv och miljöanpassade genom hela livscykeln.

• Ständigt utveckla och förbättra vårt miljöarbete genom minskad resursanvändning och miljöpåverkan i alla våra processer.

• Personalen skall ha relevant kunskap och information för att kunna ta ett aktivt ansvar för vår miljöpåverkan.

• Välja och arbeta med leverantörer som delar vårt synsätt för ett ansvarsfullt miljöarbete.

• Alltid följa gällande lagar, förordningar och andra bindande myndighetskrav inom miljöområdet.

• Förebygga incidenter och olyckor som kan påverka miljön och människors hälsa negativt.

Mockfjärd den 3 januari 2022

Roger Jacobsson
VD