Kvalitetspolicy

Dalom Produktion AB ska vara en kvalitetsleverantör av tapet- och måleriverktyg.

Det är vår målsättning att tillgodose våra kunders krav vid varje enskild leverans. Våra kunder skall kunna lita på att leveranserna sker i rätt tid och till förväntad kvalité. Vår leverans omfattar inte bara produkten utan även korrekt information och snabb respons från första kontakten till avslutad leverans. Vår kvalitetsansvar sträcker sig från leverantörer i tidigare led tills att produkten finns på plats hos slutanvändare. Detta innefattar även att leverantörer uppfyller gällande miljö direktiv och etiska regelverk.

Vi skall uppfattas som enkla att ha att göra med. Varje leverans skall vara en referens för kommande affärer.

För att uppnå detta skall
-företagsledningen aktivt stödja kvalitetsarbetet så att vi kan bli bättre på alla nivåer inom organisationen.
-alla medarbetare ha rätt kompetens och förutsättning för att klara arbetsuppgiften och ta ansvar för sin del av arbetet.
-vi alltid ha kundens bästa för ögonen och sträva efter att att bli bättre och bättre.

För att ständigt kunna bli bättre skall vi aktivt söka återkoppling från kunden. Vi skall jobba strukturerat med vårt kvalitetsarbete både på överordnad nivå såväl som på individnivå. Vi skall vara lyhörda för förbättringsförslag från kunder och andra intressenter och om fel och brister trots allt uppstår skall åtgärdsplaner upprättas snarast möjligt för att förhindra upprepning.

Mockfjärd den 3 Januari 2022

Roger Jacobsson
VD