Arbetsmiljöpolicy

En god arbetsmiljö är i linje med företagets intressen att vår viktigaste resurs, personalen, trivs och utvecklas i sitt arbete.

Vi skall följa gällande lagar och föreskrifter, samt genom våra rutiner bevaka arbetsmiljön och därigenom förhindra att risker uppstår.

I det dagliga arbetet skall varje anställd och underentreprenör visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö enligt vår policy och rutiner.

  • Vi skall undersöka verksamheten så att arbetsskador och arbetssjukdomar minimeras.
  • Vi arbetar aktivt med trivsel, stresshantering samt mångfald på vår arbetsplats.
  • Vid arbete i och med maskiner skall personalen ha rätt kunskap för säker hantering.
  • Nya risker skall rapporteras så att åtgärder för eliminering av olyckor skall kunna genomföras.

Mockfjärd den 3 januari 2022

Roger Jacobsson
VD